Over Making Sense

Making Sense is een samenwerkingsnetwerk tussen de Van den Borne aardappelen
Claassen, Novifarm, Wageningen Universiteit, TTW en HAS Den Bosch waarin de praktische toepassing voor precisielandbouw wordt ontwikkeld. Making Sense is opgericht in 2010 en voortgekomen uit het project “lekprikken” wat plaats vond onder de vlag van Project Precisie Landbouw (PPL). De focus ligt op het vertalen van bodem- en gewassensordata naar geautomatiseerde teeltmaatregelen.
 
Precisie landbouw volgens Making Sense is:

  • focus op teeltmaatregelen: weet waarvoor en waarom je het doet;
  • op uniforme manier data inwinnen: zodat deze binnen het  bedrijf tussen jaren kunnen worden vergeleken en ook kunnen worden uitgewisseld tussen   telers en onderzoekers;
  • slim gebruik maken van sensorsystemen: op basis van je precisielandbouw-doelen een keuze maken hoe sensing systemen efficiënt in te zetten;
  • het ontwikkelen van een stoplicht systeem (of dashboard) die inzicht geeft in de toestand van het gewas tijdens het groeiseizoen en het benodigde management kan prioriteren tussen percelen en indien mogelijk binnen percelen;
  • een verandering in het denken over de keuzes die een teler maakt en prioriteiten die worden stelt op het bedrijf: Dit is een proces die je idealiter ingaat samen met een groep telers op kennis en ervaring uit te wisselen.

Data Harvest Making Sense
Making Sense ontwikkeld kennis over percisielandbouw door op een standaard werkwijze data te verzamelen. Op verschillende locaties in het Nederland liggen proefvelden met een gelijke opzet. De proefvelden liggen op lichte zavelgrond in Noord Groningen, zavel/kleigrond in Hoekse Waard en zandgrond in Brabant. Op deze wijze wordt er data verzameld over verschillende regio’s met hun eigen groeikarakteristieken.

Making Sense maakt gebruik van cookies. Bezoek je onze site, dan ga je akkoord met het plaatsen van Cookies. AKKOORD